စက်မှုဇုန်
2 months ago
67

လှိုင်သာယာ၊ ဇုန်(၄) ( 1.3 ဧက ) ဂိုဒေါင်ပါ (100′ x 200′) 315 KVA 

ပိုင်ဆိုင်မှု – (ဂရန်)အမည်ပေါက်

ဈေးနှုန်း – 12500 L 

09 – 450 450 904, 09 – 51 73 690, 09 – 518 55 34, 09 – 50 40 160

Write a Review

3 Average Ratting
Your email address will not be published.